Open Site Navigation

Ungdomsdiskriminering

Har du hørt om ungdomsdiskriminering? 

.......

Alle mennesker kan føle at de blir urettferdig behandlet på grunn av alderen sin. Det kan barn og unge også føle på, og i Press kaller vi dette for "ungdomsdiskriminering".

 

 

 

 

I denne filmen forteller Margrete deg litt mer om hva dette begrepet betyr. 

Kun barn er eksperter på hvordan det er å være barn, og bør derfor ha en helt unik stemme i samfunnet. Barn er ikke bare eksperter på typiske barne- og ungdomsspørsmål, men også saker som helse, transport, økonomisk fordeling, skole og mye annet. Unges politiske perspektiv er med på å skape et bedre demokrati, men dette krever at vi blir ønsket velkommen i beslutningsprosesser. 

I Press mener vi blant annet at vi må senke stemmerettsalderen. En annen måte ungdom kan påvirke samfunnet på er gjennom ungdomsråd. De fleste kommuner har et ungdomsråd hvor barn og ungdommer får lov til å delta med sine meninger om politikken i kommunen. Målet med ungdomsråd er å bidra til at unge blir eksperter som kan komme med forslag, råd og kommentarer til kommune- eller fylkesstyre.

 

Men Press er ikke fornøyd med dagens ordning for ungdomsrådene. Ofte får ikke ungdommene den informasjonen de trenger, og får kun lov til å uttale seg i typiske «ungdomssaker». Det er ikke en ekte påvirkningsmulighet om man bare får lov til å si det andre vil at du skal si. Press mener vi må styrke ungdomsrådene basert på prinsipper som selvstendighet, kontinuitet, representasjon, informasjon og kunnskap.

Makt og medvirkning

Hør hva Pressere har å si om barn og unges rettigheter

Press - Redd Barna Ungdom er partipolitisk og religiøst uavhengig, og består av ungdom mellom 13 og 25 år.

press@press.no
Tel. 222 05 400

Org.nr. 881 408 112

press.no

Personvern