Open Site Navigation

For skoler og undervisere

Hvordan engasjere elever i stortingsvalget?

How to: Skolevalg

2021 er valgår – også i skolen! Skolevalget er en god mulighet til å lære mer om demokrati, deltakelse og valg, samtidig som det er en god sosial aktivitet for skolen din å delta i. Skolevalget arrangeres 6. og 7. september og dere har mulighet til å avholde debatt på skolen og valgtorg i forkant av valget. 

 

En skoledebatt kan være et fint virkemiddel for å få innsikt i hva de ulike partiene mener om saker som dere er opptatt av på deres skole. Til debatten burde dere invitere representanter fra ungdomspartiene til de politiske partiene som stiller med liste i Stortingsvalget i deres valgdistrikt.

Avtal gjerne noen kjøreregler med representantene i forkant av debatten og sørg for at de har god informasjon om hvor de skal møte opp, hvor lang tid debatten skal være og om valgtorget i etterkant. Dere burde ikke ha mer enn ni representanter i debatten og dere burde markere tydelig hvem som kommer fra de ulike partiene. Det kan dere gjøre ved å printe ut partilogoene og henge de opp på angitte plasser der debatten skal avholdes.

 

Under debatten er det fint om en fra skolen eller fra en partinøytral ungdomsorganisasjon kan være ordstyrer. Personen burde ha fått ordstyrerskolering i forkant av debatten og forberedt noen temaer som dere vil at debatten skal handle om. Selve debatten burde ligge på rundt én time og ikke mer en 90 minutter. På slutten av debatten kan det være nyttig å åpne for spørsmål fra salen, hvis dere ønsker det. 

Etter skoledebatten er det fint å legge opp til et valgtorg, der elevene fritt kan gå rundt til de ulike partiene og stille eventuelle spørsmål de har. Ungdomspartiene tar ofte selv med merch, informasjon om deres viktigste saker, o.l., så dere trenger ofte bare å sette ut bord og stoler til dem. 

  • Ordstyrerkurs

    • Utdanningsdirektoratet sine nettsider anbefaler at personen som skal være ordstyrer for skoledebatten, har gjennomgått et ordstyrer kurs eller er tillitsvalgt i en partipolitisk nøytral organisasjon. Kursene kan bestilles gjennom LNU eller Elevorganisasjonen, eller en tilsvarende organisasjon. Husk å avtale det i god tid før skolevalget!

  • Hvordan forberede spørsmål og temaer til debatten

    • Temaene som skal diskuteres i skoledebatten burde være bestemt av elevene. Dette kan gjøre på flere måter. Dere kan bruke litt tid i klasserommet til å diskutere temaer som er viktige for dere og sende en liste inn til elevrådet. Deretter kan elevrådet sammen plukke ut de temaene som går igjen og bruke de til å utvikle spørsmål til ungdomspartiene. Dere kan også sette opp en ordning der elever kan sende inn spørsmål anonymt, for deretter at noen velger ut enkelte spørsmål til debatten. Dere kan også velge ut et par saker som dere mener er viktige for dere område og frem til stortingsvalget. Dette kan for eksempel være utbygging av nye hovedveier, vindmøller, kommunesammenslåing, fritt skolevalg eller noe annet som er viktig i ditt nærmiljø eller for din generasjon. 

    • Når dere har bestemt dere for noen temaer kan dere se på å utvikle gode spørsmål til debattantene. Se om du kan finne ulike vinkler inn mot temaet og skriv ned spørsmålene dine som dukker opp. Gjør litt research for å finne ut hva partiene mener om de ulike temaene. Kanskje kjenner du noen som har jobbet med noen av sakene som er viktige i debatten? Da kan du spørre de om råd til hvilke spørsmål du burde stille. 

Press - Redd Barna Ungdom er partipolitisk og religiøst uavhengig, og består av ungdom mellom 13 og 25 år.

press@press.no
Tel. 222 05 400

Org.nr. 881 408 112

press.no

Personvern