top of page

Press og vår politikk

Hvem er vi og hva kjemper vi for?

Hvilke saker jobber vi med?

Rapporter 

Leserinnlegg

Hvem er vi og hva kjemper vi for?

Press er ungdomsorganisasjonen for deg som er mellom 13 og 25 år og er engasjert i urettferdighet, bryr deg om hvordan verden behandler andre og blir sint når barns rettigheter brytes! I Press jobber vi med å spre informasjon om barns rettigheter, vi arrangerer demonstrasjoner når vi mener barns rettigheter brytes, vi snakker med politikere i lokalsamfunnet, på Stortinget og i Regjeringen. Vi jobber lokalt, nasjonalt og internasjonalt for at barn ikke skal oppleve å få rettighetene sine brutt. 

 

Vi mener at for å kreve sin rett, så må du kjenne til de rettighetene du har. Derfor er vi opptatt av at våre medlemmer får skolering på alle våre arrangementer. Vi har regionale seminarer, sommerleir, høstseminar og mye mer!

Hvilke saker jobber vi med?

Les mer om temaene vi jobber med her

 

En av de viktigste sakene vi jobber med er stemmerett for 16-åringer. Leder i Press, Lea Mariero, oppfordrer politikerne til å lytte! Vi gir oss ikke. 

 

Våre fokusområder

Kroppspress

Kroppspress handler om at du føler forventning til at kroppen din burde se ut på en spesiell måte, og at du føler deg målt på utseende fremfor andre kvaliteter. Det er mange som føler seg misfornøyd med sin egen kropp, og har et dårlig selvbilde. For noen tar de selvkritiske tankene rundt kropp over hele hverdagen.

Selv om det noen ganger føles sånn, så er det ikke din feil at du føler deg feil!

Psykisk helse

I dag er det mange unge som sliter med dårlig psykisk helse. Barn og unge opplever mye stress i hverdagen som kan være vanskelig å takle. Det kan komme fra skole, fritidsaktiviteter, venner, lekser, jobb, bursdager, prøver, trening og tentamener. Alt dette til sammen danner det vi kaller «krysspress». Dette presset er ofte med på å begrense mange barn sin frihet, og dette kan føre til både stress, ubehag, depressive symptomer og andre lette eller mer alvorlige psykiske lidelser.

Asylpolitikk 

Barnekonvensjonens artikkel 22 slår fast at barn som søker flyktningstatus, eller som anses som flyktninger, skal få nødvendig vern og humanitær hjelp, og få hjelp til å gjenforenes med sin familie. 5 Barn på flukt er en ekstremt sårbar gruppe - de er utsatte både når de flykter og når de lever på mottak eller går igjennom en asylprosess i landet der de søker asyl. Barn på flukt har spesiell rett på beskyttelse, og rammene rundt asylprosessen må derfor endres slik at alle barn som har 10 opplevd å måtte flykte behandles rettferdig og humant.

Viktige saker

Stemmerett for 16-åringer

Press krever at stemmerettsalderen senkes til 16 år ved kommune- og fylkestingsvalg!

 

Når du er 16 år kan du dømmes etter norske lover, du kan stifte familie og du må betale skatt. Likevel har du ikke muligheten til å påvirke hvordan disse lovene skal se ut. Barn og unge blir like påvirket av samfunnet som voksne, og derfor må vi kunne være med å stemme på de sakene vi engasjerer oss for og som påvirker våre liv.  

Ofte blir vi fortalt at vi ung og dum, eller at vi ikke er modne nok til å stemme ved et valg. Men man kan ikke basere demokratiske rettigheter på et modenhetsnivå. Det fine med demokratiet er at det skal være for alle. Vi vil alltid tjene på utvide demokratiet, slik at flere får være med å bestemme. For å sikre at barn og unge får deres rettigheter oppfylt, må vi senke stemmerettsalderen til 16 år.

bottom of page